Det var tidligere i år frøyværingen kjørte fra fest med en uregistrert ATV. Etter noen meter langs offentlig vei, fortsatte ferden på en privat vei hvor han møtte politiet. Her ble han stanset. Den påfølgende blodprøven avslørte en promille på 1,19.

I retten ble det i skjerpende retning lagt vekt på at siktede kjørte et uregistert kjøretøy og at det var vanskelige kjøreforhold med snø og is.

I formildende retning la retten vekt på at mannen avga en uforbeholden tilståelse.

Dommen for kjøreturen ble betinget fengsel i 18 dager samt en bot på 15.000 kroner. Videre ble han framdømt retten til å kjøre bil i 22 måneder. Etter dette må han avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.