Flere store avgjørelser skal tas i dagens kommunestyremøte. Møtet kan du følge direkte her på web-tv via lokalavisas nettsider. Møtet starter klokka 10 med orienteringer fra Bjørnar Johansen, rektor ved Frøya videregående skole og prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy i "Nasjonalt inovasjonssenter for havbruk". Også Asbjørn Norberg fra Sparebank 1 SMN vil orientere om bankens engasjement.

START OVERFØRINGA VED Å KLIKKE PÅ DENNE LINKEN

Blant de politiske sakene som skal diskuteres, er også flere av stor betydning. Sakslista inneholder bl.a. disse punktene:

- rekruttering av rådmann

- trafikkfarlig busslomme på Flatvalg

- overtakelse av gang- og sykkelveier og veilys langs gamle fylkesveier

- forespørsel om kjøp av tomteareal på Sula - Føllingen

- landslinje i akvakultur ved Frøya vg. skole

- endelig avtale med Aqualine

- Kystkulturveien AS - forslag til avtale

Last ned alle dokumentene via lokalavisas politikk-sider her. (klikk på ønsket kommune og deretter ønsket utvalg)