Kommunestyret vedtok å opprette en personalsak mot rådmann OleHenrik Fjørstad, den 25. oktober. I følge Fjørstads advokat ble vedtaket fattetmed stort flertall.

- 17 mot tre stemmer

- Så vidt jeg forstår er det formannskapet som har satt i gang enprosess om å vurdere rådmannens stilling. Rådmannen er ikke bedt om å gå av,men så vidt jeg forstår har kommunestyret gjort et vedtak om å følge opp saken,med 17 mot tre stemmer, sier advokat Geir Høin, som representerer rådmann OleHenrik Fjørstad gjennom Fagforbundet.

- Reagerer på saksbehandlingen

Advokaten reagerer på måten saken måten denne saken er håndtert.

- Det jeg reagerer på er selve saksbehandlingen, der kommunestyrethar gjort et vedtak der rådmannens egen fremstilling av saken ikke er fremlagt.Jeg mener det har vært en dårlig balanse i fremstillingen av denne saken, sierHøin.

Han bekrefter at ordfører Berit Flåmo har hatt møte med Ole HenrikFjørstad før det ble fattet vedtak i kommunestyret.

- Har ordføreren lov til å gi rådmannen et tilbud om å gå av utenkommunestyrets godkjenning?

- Det ønsker jeg ikke å si noe om, slik at det kommer i pressen ialle fall, sier Høin.

- Venter på neste utspill

Ole Henrik Fjørstad og hans advokat venternå på neste trekk fra kommunestyret.

- Hva skjer videre nå?

- Rådmannen er sykmeldt, og tar det medro. Nå vil det være snakk om å avvente neste utspill fra kommunen, sier Høin.

- Har tillit til rådmannen

Etter som det var et lukket møte, er detikke kjent hvem som stemte i mot å opprette en personalsak mot rådmannen. Menlokalavisa vet at Frøya fremskrittsparti støtter rådmannen.

- Vi har tillit til rådmannen, utover detvil jeg ikke uttale meg, sier Olaf Reppe, kommunestyrerepresentant for FrøyaFremskrittsparti.

Ordfører Berit Flåmo(Ap) har tidligere sagt at hun aldri vil kommentere en personalsak. Og varaordførerMartin Nilsen(H) og Arvid Hammernes(V) ønsker ikke å kommentere om de hartillit til rådmannen, på grunn av at det dreier seg om en personalsak.

KS(kommunenes sentralforbund)advokatenesarbeidsrettsgruppe, ved leder Gry Brandshaug Dale, som representerer Frøyakommune ønsker ikke å uttale seg om saken.