I Hitra-Frøya papiravisa/eavisa hadde vi tidligere i uka en sak om en kvinne i 30-årene som måtte møte i Fosen tingrett for å ha avgitt avgitt falsk forklaring. Overskriften var "Løy om at kollegaen stjal fra arbeidsplassen."

Hovedinnholdet i artikkelen er riktig, ifølge domsprotokollen fra tingretten. Men overskriften "Løy om at kollegaen stjal fra arbeidsplassen" er misvisende. For det er korrekt at kvinnen mener hun så kollegaen stjele. Og det ble innledet etterforskning på forholdet (Men om dette er kommet til rettsvesenet ennå, er ikke kjent.)

Problemet for kvinnen oppsto da hun begynte å vingle med forklaringene. Protokollføreren fra Fosen tingrett forsøker å forklare:

Lønner seg å snakke sant hele tida

- Det forelå en vitneforklaring fra en kvinne som hadde sett en annen person stjele fra arbeidsplassen. Kvinnen følte seg deretter presset (av den påståtte tyven, red.anm.) til å gå tilbake på denne forklaringen, og endret forklaring overfor politiet. Da hun igjen ble innkalt til politiet, måtte hun medgi at den siste forklaringa var feil. Det er dette domstolen har behandlet, sier protokollføreren.

Og legger til at moralen er:

- Man blir straffet ganske hardt for å lyve. Så det er en oppfordring til alle som skal opptre under ed, å snakke sant hele tida.

90 dagers fengsel

Her er rettsreferatet fra lokalavisa sist tirsdag (uten overskriften), og det som er korrekt fra rettsboka:

En kvinne i 30-årene måtte nylig stå til rette i Fosen tingrett for å ha avgitt avgitt falsk forklaring.

Hun jobbet ved en bedrift på Frøya. Der hevdet hun å ha observert at en kvinnelig arbeidskollega stjal en gjenstand samt forsynte seg av bedriftens konto.

Siktedes arbeidsgiver hadde mistanke om svinn, og anmeldte saken til politiet. Kvinnen forklarte i sitt første politiavhør hva hun hadde observert. Kollegaen ble deretter siktet og tiltalt for forholdet.

I perioden før rettssaken opplevde siktede press fra kollegaen. Av hensyn til sin sønn valgte hun å gå til politiet hvor hun avga en forklaring om at hun ikke hadde sett kollegaen ta noe fra arbeidsplassen.

Hun er tidligere domfelt en gang, da hun ble idømt en betinget fengselsstraff på 60 dager med to års prøvetid. Forholdet i saken om falsk forklaring er begått  i prøvetiden for den første dommen.

Påtalemyndigheten foreslo at det her bør avsies en ny fellesstraff med den tidligere betingede dommen. Retten sa seg enig i dette, og fastsatte fellesstraffen til 90 dagers fengsel.

Kvinnen erklærte at hun vedtok dommen.