Ole Henrik Fjørstad leverte sin oppsigelse frarådmannstillingen onsdag, etter han ble enig med kommunen om en sluttavtale.Sluttavtalen bli torsdag godkjent av kommunestyret. Avtalen innebærer atFjørstad får 7,5 måneders etterlønn fra kommunen, i motsetning til detopprinnelige tilbudet på 12 måneders etterlønn som ble tilbudt om Fjørstadtrakk seg fra stillingen i september i fjor.

Hvorfor gikk dere med på en avtale nå?

- Spørsmålet var hva Fjørstad ønsker å bruke livet sitt til.Det var vel nokså klart at det ville bli fattet et vedtak om oppsigelse ikommunestyret, og da vurderte han av helsemessige grunner å levere oppsigelse,sier Høin til hitra-froya.no.

Hvorfor gikk dere med på en avtale som var vesentligdårligere enn det opprinnelige tilbudet?

- Vi har forsøkt å forhandle med kommunen, og dette var detvi greide å oppnå. Jeg har forstått det sånn at han ville avslutte saken og sefremover, sier Høin.

Hvordan har Fjørstad det nå?

- Fjørstad har jo vært sterk i denne saken, men det er klartat det har gått veldig innpå han. Det er personlige forhold i saken som han eruenig i og som han har tatt sterkt innover seg. Men nå er hans mål å restituereseg og gjøre en god karriere fremover. Frøya kommune har skapt et godtrådmannsemne i den tiden han har vært der. Det er usmidd foreløpig, men han var tross alt anbefalt av konsulentfirmaetsom kommunen hadde hyret. Når han får restituert seg vil han nok være klar fornye store og utfordrende oppgaver, mener Høin.