15.000 kroner er det håndfaste bevistet foreninga i kveld fikk etter at de er tildelt Trønderenergis kultur- og miljøpris for Hitra i år. Prisen får det aktive miljøet på Melandsjøen for sin innsats for å ivareta kystkulturen, særlig gjennom gamle båter, og for en stor frivillig innsats.

Nattseilerne har 147 medlemmer, og det var et godt besøkt årsmøte som i kveld ble innledet med prisutdelinga. Foreningas leder Morten Reitan tok imot prisen fra Rolf Mikkelsen i Trønderenergi.

- Det skal ikke by på problemer å bruke disse pengene. Vi har mange utfordringer og bruker mye penger på drift hvert år. Særlig nå da vi har tatt over "Sara Kjerstine" trenger vi alle pengene vi kan få for å kunne drive denne aktiviteten, sa Reitan.

Gjennom sommerhalvåret samler Nattseilerne jevnlig 30-40 personer fra lokalmiljøet til dugnader.