Hitra kommune står foran en lenge varslet presset økonomisk situasjon. Innen sommerferien skal politikerne ha valgt hvordan man tenker å løse utfordringa, som ble diskutert også i forbindelse med behandlinga av 2016-budsjettet tilbake i desember.

Innen det neste kommunstyremøtet skal administrasjonen legge fram en todelt sak for politikerne. Formannskapet har bedt rådmannen om å legge fram forslag om driftstilpasning fra 2017 - eller det som i dagligtale vil være en kuttplan - samt innføring av eiendomsskatt fra 2018.

- Tilpasning av drift i Hitra kommune som alternativ til innføring av eiendomsskatt. Legges fram i møtet, er navnet på saken som var oppe til behandling i formannskapsmøtet sist uke.

Herfra er konklusjonen altså at rådmannen legger frem todelt sak foran de neste møtene. Saken behandles nå i komiteer, råd og utvalg. Formannskapet behandler saken i møte 21. juni før sluttbehandling i Hitra kommunestyre den 22. juni.

- Nemnder råd og utvalg bes spesielt gå inn på del som handler om nødvendig driftstilpasning fra og med 2017, heter det i vedtaket fra formannskapet.