Frøya og Hitra sau og geit har arrangert kåring av værlam. Alle lammene som stilte til kåring ble godkjent som avlsværer.

Høstens kåring fant sted hos Jan Arild Skarsvåg på Bremneset. Der møttes kvitsaubøndene som er opptatt av å avle på de aller beste dyrene. Oppmøtet var kanskje litt mindre enn før, og bare to sauebønder stilte med lam de håpet slapp gjennom nåløyet hos dommer Kent Berg.

MERKE: Alle værlam som blir funnet gode nok, får et lilla merke i øret som bevis på det. Her er det Knut Wågø som bistår dommer Kent Berg i merkingen.

Det er likevel ingenting som tyder på at årets lam er dårligere enn før, og alle de ti værlammene som ble beskuet fikk det lilla øremerket som forteller om god kvalitet. Da var de bedømt etter både kjøttfylde, beinstilling, ullkvalitet og annet, og poengsummene avgjorde om de ble kåret eller ikke. Slett ikke alle fikk samme høye poengsum, men absolutt alle fylte kravene til en god avlsvær.

- At alle ti ble kåret, betyr likevel ikke at alle går til avl, for så mange er det nok ikke bruk for på Hitra og Frøya, sier lederen i det lokale sauavlslaget, Tore Mellemsæther.

Ref