NCC Construction signerte i dag avtalen med Statens vegvesen som sikrer bygging av ny bru over Dolmsundet. Den nye brua skal som kjent redusere hovedfartsåren mellom Hitra og Frøya med nesten seks kilometer. Kontrakten er på 175 millioner kroner.

Den nye brua vil ifølge NCC bli bygget som en såkalt fritt frembygg bru. Hovedspennet blir 190 meter og den totale brukonstruksjonen blir 462 meter. Seilingshøyden blir 32 meter. Brua skal bygges med to kjørefelt og gangbane.

Konstruksjonsmetoden, fritt frembygg bro, er en mye benyttet metode i Norge. NCC har høy kompetanse og lange tradisjoner for bygging av denne type broer, spesielt fra prosjekter på Vestlandet og i Nord-Norge, opplyser selskapet i en pressemelding.

-Vi ser frem til å starte dette prosjektet og gleder oss til gjennomføringen. Dette er en type konstruksjon hvor vi er svært konkurransekraftige. Derfor er vi også tilfreds med å konstatere at vi har et konkurransedyktig kostnadsnivå sammenlignet med utenlandske aktører, sier distriktssjef Tor Helge Nordstrøm i NCC Construction, som har ansvaret for NCCs infrastrukturprosjekt i de fem nordligste fylkene.

Prosjektet, inklusiv opprydding av anleggsområdet, skal ferdigstilles innen 30. juli 2015.

Dolmsundbrua skal stå ferdig sommeren om to år.