Skattedirektoratets anbefaling for ny kontorstruktur i skatteetaten vil medføre at halvparten av alle skattekontor i Norge legges ned.

Det liker Norsk Tjenestemannslag dårlig.

- Det er et paradoks at regjeringa halverer Skatteetatens tilstedeværelse ute i distrikta, samtidig som de skryter av at de skal flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Ansatte vil bli tvunget til å si fra seg jobbene sine, siden reiseveien blir for lang og de ikke kan flytte til sitt nye kontor, sier NTL-leder John Leirvaag til NTL-magasinet.

I direktoratets forslag er det store områder i distrikts-Norge som blir uten nærhet til et statlig skattekontor. For dem som har behov for stedlige tjenester som ID- kontroll kan servicetilbudet bli betydelig redusert.

- Ribbes for arbeidsplasser

– Også andre store statlige etater har en sentraliseringspolitikk som er med på å ribbe store deler av Norge for statlige arbeidsplasser. I stedet for å se på den teknologiske utviklingen som en mulighet til å opprettholde arbeidsplasser i distriktene velger regjeringen argumentere for at selvbetjeningsløsninger skal føre til sentralisering av arbeidsplasser, sier Leirvaag.

Leder i NTL Skatt Ingrid Sølberg sier til NTL-magasinet at hun er glad for at de i drøftinger har fått gjennomslag for at enkelte kontorer som opprinnelig var foreslått nedlagt vil bli opprettholdt.

Hun er likevel bekymret for dem som jobber på kontorene som skal legges ned.

– Jeg tror nok noen velger ikke å flytte for å beholde en jobb i Skatteetaten. Vi vet lite om det enda, men reiseveien blir nok så lang for noen at det er flytting som må til. Da spørs det om det er mulig å få en ny jobb der de bor, eller om de velger å flytte for å få beholde jobben. Mange av de berørte stedene har et ganske dårlig arbeidsmarked akkurat nå, sier Sølberg.