Skulle ta buss alene for første gang, ble forbikjørt

foto