Frøya kommunestyre settes i dag (torsdag) kl. 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv her via lokalavisas nettsider.

Møtet kan du følge direkte her fra kl. 10 (ekstern lenke, Frøya kommune)

Møtet innledes med et par orienteringer.

Fra kl. 10-10:30 er det satt av tid til en orientring fra Servicekontor for utenlandsk arbeidskraft. Deretter er det satt av en halvtime til orientring om Folkehelseprofil.

Sakene som skal til behandling i dag er bl.a.:

  • Tertialrapport

  • Budsjettjustering for investeringsbudsjettet 2016

  • Salg av aksjer, Kystlab-Prebio AS

  • Bortfeste og salg av eiendommer på Sula

  • Utvidelse av kommuneoverlege-stilling

  • Morgendagens omsorg, trinn 2 - heldøgnsomsorgen

  • Tilrådning tjenestestedsstruktyr Trøndelag politidistrikt

  • Flatvalveien

  • Torsdag vil Frøya kommunestyre gjøre et vedtak som betyr store investeringer og omlegging til en ny pleie- og omsorgstjeneste.

  • Gjør klart for morgendagens omsorgstjeneste

Mange meninger om Flatvalveien - sjekk våre Meninger-sider