Veinavnprosjektet i Frøya kommune går mot slutten. Av steder med fastboende er det kun Sørburøya som ennå ikke har fått veiadresser eller områdenavn. Det er nå tre år siden komiteleder Helge Borgen gikk ut i lokalavisa og inviterte folk til å engasjere seg i navngivingen. Og det har ikke manglet på engasjement. Denne uka gjorde formannskapet endelig vedtak på en del av adressene som har skapt størst kontrovers. Blant disse er veistrekningen mellom Nordskaget og Titran, hvor det første forslaget var at den skulle hete Titerveien. Her ble det gjort et vedtak sist august hvor veien deles inn i parseller etter grendene den går gjennom: Nordskaget, Kverva, Daløya, Bustvika, Håvika, i tillegg til to parseller som får benevnelse med -veien: Myranveien og Titranveien.

Men etter høringsrunde hos språkråd og kartverk ble saken lagt fram på nytt, nå med forslag om at det skulle føyes til -veien på de aller fleste. En endring som var akseptert av representantene for grendalagene som var engasjert i saken. Men langt fra alle ville slå seg til ro med dette. Etter forslag fra Pål Bekken (Ap) vedtok formannskapet å stå ved det som egentlig ble vedtatt for halvåret siden, uten endelse -veien.

Arvid Hammernes (V) sluttet seg til dette vedtaket, men oppsummerte i forkant at han ikke var bekvem med at veien hadde blitt stykket opp i så mange parseller.

- Jeg synes det blir spesielt. Her skal man gjennom 6-7 veinavn før man kommer til Titran, og det er den samme veien. Samtidig er jeg glad for at det bare er denne veien som har fått så mange navn. Hvis vi skulle gjort det slikt rundt hele Frøya, så hadde vi hatt et problem, sa Hammernes.

Hovedveien rundt Frøya har fått tre navn: Sørfrøyveien (Fra Hammarvika til Nordskaget), Nordfrøyveien (Fra Hammarvika til Hellesvikan) og Utfrøyveien (Fra Hellesvikan til Nordskaget). Mye av bakgrunnen for engasjementet på Sør-Frøya var at folk ønsket å bruke stedsnavnet/ grendanavnet i sin adresse. Og fra nyttår ble det gjort en endring i regelverket: Kartverket tillater nå at grendenavn (og ikke bare gårdsnavn) kan tas i bruk som offisielle adressetilleggsnavn. Dette fordrer at de som vil bruke dette tar kontakt med kommunen og gir beskjed om at de vil ha det i sin offisielle adresse. Dette betyr at NN på Nesset kan skrive sin adresse slik:

NN

Nordfrøyveien 123

Nesset

7270 Dyrvik

En annen innrømmelse gjort fra kartverket under navneprosessen på Frøya er skrivemåten Stølan. Her har oppsittere, grendalag og kommune gjort felles sak og krevd at stedet må få hete Stølan, og ikke Staulan som kartverket har stått ved. Her har Kartverket nå gitt etter, og bekreftet at Stølan blir den offisielle skrivemåten.