Skal du kjøre bil til Trondheim - og bruker piggdekk - må du snart huske på betale piggdekkgebyr.

Fra 1. november 2016 gjeninnføres nemlig piggdekkgebyret i Trondheim. Årsaken er at kommunen vil redusere utslipp av svevestøv for å sikre god luftkvalitet for innbyggerne i Trondheim, og overholde forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet. Gebyret skal redusere piggdekkbruk og sikre finansiering av renhold og støvdemping. - Det er rimelig at den som kjører med piggdekk bidrar til dette renholdet, sier prosjektleder Tore Berg ved Miljøenheten i Trondheim kommune

Ordningen gjelder for all bilkjøring med piggdekk i hele Trondheim kommune, også gjennomkjøring. Prisen er 1400 kroner for sesongen, 450 for en måned eller 35 kroner for 24 timer. For tunge biler (over 3500 kg) er det dobbel pris. Prisene er fastsatt i sentral forskrift (gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr) og er lik i alle byer med gebyrordning. Forskriften beskriver hvem som er unntatt.

Det er mange ulike betalingsløsninger for å kjøpe piggdekkoblat. Gebyret kan betales via en egen app til smarttelefon, på en nettside, egne automater eller via sms.

- Flere av løsningene lanseres ca 15. oktober, så folk må vente til etter denne datoen med å betale, sier Berg. Trondheim parkering administrerer betalingsordningen. Ved kontroll vil bilister som ikke har betalt gebyr, bli ilagt tilleggsgebyr på 750 kroner.