Etter modell fra bildeinnsamling til Frøyas kjentmannsprøve ”Frøyavandrer” tidligere i år, starter nå tilsvarende innsamling på Hitra. Lokalavisa i samarbeid med arbeidsgruppa for den nye kjentmannsprøven på Hitra, ønsker at så mange som mulig sender naturbilder og turbilder tatt på Hitra. Så let gjerne i ditt eget bildearkiv eller ta med kameraet ut på tur i sommer, og del bildene dine.

I tillegg ønsker arbeidsgruppa forslag på nye turer på fast-Hitra. Som tidligere omtalt, er den tradisjonsrike Kjentmannsprøven på Hitra under fornying. Nå er det mulig å komme inn med turmål som hittil ikke er omtalt i dette turheftet.

Klar neste sommer

- Per i dag er det 24 poster, vi har ikke satt noe bestemt antall poster for den nye Kjentmannsprøven, som skal ferdigstilles til sommersesongen 2014, forteller Anna-Marie Haugen i arbeidsgruppa for Kjentmannsprøven.

De ønsker alle typer turforslag; Lette og kortere turer, lengre og tyngre turer, toppturer, turer til mål av spesiell interesse, turer for barn og barnefamilier.

- Det må være en fottur og målet må ligge på ”fast-Hitra”, altså være tilgjengelig for alle, sier Haugen om kriteriene. Hun håper det blir god geografisk spredning på turmålene.

Før turforslaget eventuelt blir en del av den nye kjentmannsprøven, må være inngått avtale med grunneieren. Og turen må ikke komme i konflikt med spesielle naturhensyn. Men ikke la dette forhindre deg i å komme med forslag nå i sommer.

Slik sender du inn

Vi tar imot bilder og turforslag gjennom hele sommeren. Ved skolestart samles arbeidsgruppa for å se på innkomne forslag. Bildene vil bli presentert i bildeserier på lokalavisas nettavis hitra-froya.no gjennom sommeren.

Lokalavisa skal stå for selve bildeinnsamlinga. Digitale bilder kan sendes til post@hitra-froya.no eller på mobil med kodeord HF TIPS til nummeret 2399. Husk å merke med fotografens navn og hvor bildet er tatt.

Husk å bare sende inn bilder du vet du selv har rettighetene til. Ved innsending gir du lokalavisa og Hitra kommune rett til å bruke bilde(ne).

Turforslag sendes til Anna-Marie Haugen på adressen anna.marie.haugen@hitra.kommune.no

- Arbeidsgruppa og kulturenheten Hitra kommune vil bestemme hvilke poster som skal være med i den nye Kjentmannsprøven, både nye og gamle. Så kan vi ta sikte på å offentliggjøre de utvalgte postene før utgangen av september, sier Haugen.