I dagens papiravis har den mangeårige læreren og KrF-politikeren Ann Bjørg Strøm et leserbrev under tittelen «Ungdom – festival – øl». Leserbrevet, som handler om holdningskapende arbeid mot alkoholbruk blant ungdom, ble utløst av plakater som var klistret opp på gjerdet til Fillan skole tidlig denne uka. Der hang det plakater som inviterte til ølfestival på Knarren.

«Ikke bare en, men to fargerike plakater. Dette er Knarrens velkommen til et nytt skoleår. Det er et hån mot det skolen står for. Fillan skole er en 1-10-skole. Ingen elev er gammel nok til å kjøpe øl», skriver Ann Bjørg Strøm.

Hun viser til de ressursene skolen og kommunen har brukt på holdningsskapende arbeid gjennom en årrekke, og viser blant annet til at Fillan skole er en MOT-skole. Videre spør hun om ikke næringslivet har et ansvar.

«Er det ingen grenser for hva spisesteder kan reklamere for? Ser de ikke sammenhengen i det heletatt? Har de ikke annet ansvar enn å tjene mer penger»

før hun avrunder med:

«Jeg håper at dette ikke er gjennomtenkt. Men er det slik de vil markedsføre seg så vil jeg tro at noen vil tenke gjennom sine besøk på spisestedet – les: drikkestedet»

Bjørn Fjeldvær var den som hengte opp plakatene, og vedgår at det ikke var nok gjennomtenkt fra hans side å henge opp plakatene på skolegjerdet.

- Det var under sterk tvil jeg hengte dem opp. Men det hang plakater for Frøyafestivalen der fra før, og det var vel ikke noe mindre drikking på Frøyafestivalen. Men jeg innser at det var ubetenksomt av meg. Da jeg fikk en telefon fra rådmann Roger Antonsen, fjernet jeg dem umiddelbart. Jeg innser at det var upassende, og legger meg flat, sier Bjørn Fjeldvær.