101 strekninger landet rundt får ekstra prioritet av Utrykningspolitiet i sommer. Blant dem er Fv. 714 mellom Hitra og Orkanger.

- Utrykningspolitiet har mellom 160 og 170 patruljer ute til enhver tid, men om sommeren gir vi et utvalg strekninger ekstra prioritet, sier UP-sjef Runar Karlsen til klikk.no

Utvalget av prioriterte strekninger skjer i samarbeid med lokale politimyndigheter og Statens vegvesen, og er basert på ulykkestall og lokale erfaringer med høy fart. I tillegg til å sjekke førerkort og holde øye med beltebruk, har UP også fokus på bruk av mobiltelefon.

- Vi har lagt merke til at «selfie»-trenden også gjør seg gjeldende bak rattet, noe som bekymrer oss. Mobiltelefonen bør ligge i ro når man kjører bil. Fokuset til sjåføren skal være på veien, ikke på verken mobiltelefon, GPS, kaffe eller boller og brus, sier Karlsen.