Nylig fortalte hitra-froya.no om de belgiske fiskerne som fryktet de kunne ha kastet en norgesrekord på sjøen. Det skjedde da de fikk en stor spisskate. Vekten ble anslått til 20-30 kilo. Fiskerne slapp imidlertid skata ut i sjøen igjen på grunn av frykt for at piggene på halen som fisken slo med.

Ut fra bildene å bedømme, er det en spisskate belgierne fikk på kroken. Her er gjeldende norgesrekord på drøyt 15 kilo, forøvrig også tatt ved Kvenværet i 2010, ifølge Villmarksliv

Biolog og rådgiver for biologisk mangfold ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag, Irviin Kilde, stiller seg tvilende til at skata er i nærheten av 20 kilo.

- Selv har jeg fått ni spisskater på sportsfiske i Trøndelag, tre av dem like ved Kvenvær, og den avbildede skata er ikke i nærheten av 20 kilo, mener Kilde. Han forteller at maksimalvekt på spisskate er rundt 16-18 kg, og at det ikke er gidt i piggene.

SE BLOGG