Politiet fikk klokken 17:13 melding om at mengder død fisk var skyllt på land i Sandstadsundet. En patrulje rykket ut til stedet hvor en entreprenør angivelig skal ha foretatt sprengning i det aktuelle tidsrommet.

- En patrulje ankom stedet og oppdaget at en linje på omlag 300 meter var dekket av død fisk, sier operasjonsleder Tore Kyllo.

Ikke sprengt i vannet, men ved

En entreprenør driver sprengningsarbeid i området for å etablere en vei, forteller Kyllo. Det skal imidlertid ikke ha blitt sprengt i vannet, men i umiddelbar nærhet til strandkanten. Fisken har trolig ikke tålt sjokkbølgen.

- Det ble foretatt en sprengning i anledning en entreprenørs arbeid med å etablere vei som skal fylles med pukk. Dette for at veien skal kunne tåle bruk av tyngre kjøretøy, slik som eksempelvis hjullastere, forteller operasjonslederen.

Politijurist på saken

Det vil ikke bli gjort noe ytterligere fra politiets side i kveld annet enn at en politijurist vil bli kontaktet for rådførsel. Hvor mye fisk det skal være snakk om og hvilken fisk vet politiet imidlertid lite om i kveld.

- Det er snakk om kystfisk, altså ikke oppdrettslaks som er berørt. Hvor mye det dreier seg om vet vi lite om i kveld, imidlertid vil vel det meste gå naturens gang, tror Kyllo.

Folk lokalavisa har vært i kontakt med i kveld, forteller at det dreier seg om store mengder torsk og sild.