Tunneldrivinga begynte i midten av desember i fjor, og har tatt om lag fire måneder.

- Dette er et utrolig viktig prosjekt for Orkdalsregionen. Det positive med Harangstunnelen er at den også bedrer forholdene på fv. 714 Laksevegen. Vi er også veldig glade for at E39 i området vårt er prioritert høyt i den kommende nasjonale transportplanen, sa Hemne-ordfører Ståle Vaag under markeringsarrangementet for tunnelgjennomslaget.

- Framdriften har generelt sett vært bra, men det gikk litt seint på slutten på grunn av mye dårlig fjell, som fører med seg mye sikringsarbeid. Totalt er det tatt ut 60.000 kubikkmeter stein, forteller byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen til etatens nettside.

Når tunnelen er ferdig, erstatter den ca. 2,5 kilometer med smal og svingete veg.

Nå når tunnelen er ferdig drevet, begynner «innredninga», som består av grøftegraving, vegbygging, sikring, isolering og elektroarbeid.

I delparsell 1 i prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen er Songbrua så å si ferdig, mens arbeidet med de to andre bruene, Gangåsbrua og Stokkhaugbrua, er godt i gang. Ellers er entreprenørene opptatt med å kjøre stein fra Våvatnet som skal brukes i vegfyllinga.