- Utfordringen er at sørværene og nordværene har ulike behov. I tillegg ligger det både kommunale og fylkeskommunale vedtak i bunnen som vi må forholde oss til. Det er med andre ord fire parter, og det er umulig å få til noe som gjør alle fornøyde. Vi ser ut til å få til et opplegg der ingen er helt fornøyde, men som er svelgbart for alle, sier Kjell Utvaag i AtB.

I neste uke skal han ha forslag til framtidige rutetilbudet i øyrekka klart. Dette skal legges ved når anbudspapirene for fylkeskommunens framtidige båttrafikk skal sendes ut. Og det kan virke som at det blir froværingene som får vanskeligst med å «svelge» opplegget.

- Ikke siden 1973, da hurtigbåtene ble satt inn, har det tatt så langt tid å komme seg fra Froan til Trondheim. De fleste dagene vil vi få to timer lengre reisetid, sier Sverre Haarstad om det som nå ligger på bordet, og som kan bli en realitet fra 2014.

Han påpeker at forslaget er forsøkt bygger på to forutsetninger som ikke går opp:

• Vedtaket om at Froan ikke skal komme dårligere ut enn før

• Vedtaket om at Dyrøya skal være knutepunkt på fast-Frøya.

- I og med at alt skal samles på Dyrøya, så vil vi i Froan få et dårligere tilbud. Det gjelder selv om vi bare skal inn til Sistranda. Båtturen er beregnet like langt tid fra Froan til Dyrøya som fra Froan til Sistranda. Nå kommer bussturen fra Dyrøya til Sistranda i tillegg, sier Sverre Haarstad, som representerer de såkalte nordværene (Froan) i Frøya trafikkråd.

NB: Ikke alle er misfornøyd. Les mer i tirsdagens papiravis om prosessen som pågår, og ulike synspunkter på det som blir det framtidige rutetilbudet for øyrekka.