Dag Willmann (H) påpekte at mobilnettet faktiske er et viktig nødnett i distriktene på Høyres landsmøte. I sitt innlegg trakk han blant annet frem noen erfaringer fra lyngbrannen på Frøya samt fra reiselivsnæringen som argumentasjon for dette.

-  Nå er det rent bedriftsøkonomiske vurderinger som legges til grunn for utbygging og derfor er det viktig at det blir tilrettelagt for alternative og nye finansieringsordninger for å dekke huller i dekning og kapasitet på mobilnettet i distriktene, mener Dag Willmann.