Faren for skog- og lyngbranner er nå så akutt fra Rogaland til Nordland at DSB har besluttet å ha to skogbrannhelikoptre i beredskap.

DSB overvåker faren for skogbranner og vurderer fortløpende beredskap som kan sette inn for å støtte lokale brannvesen.

- På grunn av den ekstremt store skogbrannfaren  har DSB besluttet å sette enda ett skogbrannhelikopter i beredskap. Vi har nå skogbrannhelikoptre i beredskap på Værnes og i Sauda, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.

Foreløpig er helikoptrene satt i beredskap til og med mandag. Da vil DSB vurdere om det er behov for videre helikopterberedskap for å håndtere eventuelle lyng- og skogbranner.