Gunn Iversen Stokke, gruppeleder for Senterpartiet på Fylkestinget i Sør-Trøndelag, sender i dag avgårde et stikk til sin politiske motstander Torhild Aarbergsbotten fra Høyre. Etter at regjeringen i dag la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett, mener Stokke at pengene til fylkesveier slett ikke står i stil med de forventninger Aarbergsbotten har skapt på sine reiser i fylket, inkludert Hitra og Frøya.

- Hvor blir det av pengene, Aarbergsbotten, spør Stokke og kaller regjeringens satsing på fylkesveiene "et sorgens kapittel".

- Høyres representant i fylket, Torhild Aarbergsbotten reiser rundt på fylkesveiene våre, og i den sammenheng er det mange oppslag i lokale media, der representanten påpeker vedlikeholdsbehovet og lover at dette skal ordnes opp, og at fylkesveiene skal asfalteres om Høyre kommer til makta i fylket. Vi har ventet i spenning på hvor mange milliarder som nå skulle komme til Sør-Trøndelag i revidert Nasjonalbudsjett 2015. Etterslepet på fylkesveiene i Sør Trøndelag er oppgitt til 2,6 mrd og når da Regjeringen nå i revidert Nasjonalbudsjett bevilger ca 200 mill på landsbasis, som utgjør bare 12 mill til Sør Trøndelag, for å ta igjen etterslepet, blir dette som en dråpe i havet, uttaler Stokke.

Stokke sier Senterpartiet heller ber regjeringen om at man gjennom å etablere et opprustingsprogram kan ta igjen etterslepet og legge fastdekke på alle fylkesveier.

- Populistiske ad hoc oppslag, som mange opplever som lovnader, er å forskuttere ønsker og ikke gi det reelle bildet av regjeringens overføringer til fylkesveiene, mener Stokke.