Frøya formannskap valgte i siste møte å utsette to saker som gikk på kulturstøtte til prosjekter i øyrekka.

Spelet «Oda fra havet» hadde søkt om 50.000 kroner i støtte til å holde øvinger i det som er et mellomår før spelet settes opp igjen i 2016 på Mausund. Formannskapsmedlemmene viste blant annet til at de hadde støttet gjennomføringen av spelet med 100.000 kroner i fjor, uten at de så lang hadde sett noe regnskap som viste om spelet gikk med underskudd eller overskudd.

Rådmannen hadde også innstilt på å støtte «kunstnerprosjektet på Sula med 110.000 kroner. Også her ble det påpekt at man satt med veldig lite informasjon om økonomien i prosjektet, og hva pengene skal gå til.

Det var foreslått at pengene til de to prosjektene skulle hentes fra Kultur- og næring sitt eget budsjett. Flere av politikerene hadde spørsmål om hvilken pott dette var, og hvem det ville gå ut over hvis disse pengene ble bevilget.

Kultursjef Maciej Karpinski opplyste at begge bevilgningene var tenkt fra en post for støtte til frivillige lag og organisasjoner. Der står det 200.000 kroner.

Hvis formannskapet hadde bevilget pengene, ville det vært 60.000 kroner igjen for resten av året.