Under Hitterkvelden lørdag, delte ordfører Ole L. Haugen og kultursjefen Omar Pleym ut Frivillighetsprisen for 2014.

Prisen gikk til alle de frivillige i oppsetningen av "Maren-dømt til døden".

- Stas at frivilligheten bak Maren blir lagt merke til

Eldbjørg Broholm tok på vegne av de mange frivillige i "Maren - dømt til døden", i mot Frivillighetsprisen.

- Det er mange som har en bit av denne prisen, sier Eldbjørg Broholm.

- Det er veldig stas at det blir lagt merke til, hvor mye frivillighet som legges ned både på og bak scenen for å få til Maren-oppsetningen.

Her kan du lese begrunnelsen fra Hitra kommune:

I Norge og på Hitra har vi lang tradisjon for frivillig innsats, både fra grupper, nabolag, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner.

Hitra kommune ønsker å hedre noen av de som har gitt mest til lokalsamfunnet, og 3 ganger tidligere er det delt ut en frivillighetspris for slikt arbeid.

I år har vi ikke funnet fram til en person, men mange personer som gjennom mange, mange år har vært med på å yte en frivillig og stor innsats. En innsats som medfører at de aller fleste av oss andre kan delta som tilbakelente konsumenter av flotte opplevelser.

Denne frivillige innsatsen krever at mange engasjerer seg hver gang, og det er disse frivillige vi nå skal hedre. Frivillige som bruker mye tid på å planlegge, øve og produsere en teaterforestilling slik at alle vi andre skal kunne få oppleve å ta del i en dramatisk, men lærerik historie som fant sted i vårt eget lokalmiljø.

Det er knapt noen som ser stykket som vet hvilken frivillig innsats som ligger bak denne oppsetningen. De frivillige består stort sett av de samme personer fra år til år og disse har holdt ut og gjort en jobb for sine sambygdinger og andre tilskuere i en årrekke. Dette er en innsats det står respekt av.

Musikk, kostymer, scenografi, lyd og lys, skuespillere og et stort produksjonsapparat må til for at alt skal fungere.

Musikkspillet «Maren - dømt til døden» baserer seg på historien om a Maren som i 1848/49 ble dømt til døden og henrettet for giftmord på sin ektefelle på Dolmøya. Med utgangspunkt i det lokale tar denne oppsetningen opp allmennmenneskelige spørsmål som er tidløse og egentlig uten geografisk tilknytning. Disse spørsmålene konkretiseres altså i en historie fra denne regionen, og den bygger på skriftlig materiale og muntlige overleveringer.

Hitra kommune gratulerer med Frivillighetsprisen for 2014 som går til de frivillige i oppsetningen av «Maren – dømt til døden».