Posten har i en årrekke hatt tilhold i Bergebygget (tidligere Fokusbygget). Nå flytter de snart ut av sentrum.

Det reises i disse dager et større bygg på det nye industriområdet ved Lervågen utenfor Fillan. Posten flytter inn i løpet av kort tid.

- Jeg kan bekrefte at Posten er tiltenkt dette bygget, og vi har underskrevet kontrakt, sier Leif Østvang, distriktssjef for Posten Norge i Sør-Trøndelag.

Større plass til biler

Lokalene Posten leier i Bergebygget i dag oppleves som for knappe. Det nye bygget på 250 kvadratmeter er bygget spesielt for å imøtekomme Postens behov.

- Den største lettelsen vil bli i forhold til plassering av biler. Slik det er nå er det svært trangt både å losse og laste post fra bilene. Særlig trangt om plassen er det for de større kjøretøyene som kommer med posten fra byen. Men også budbilene vil dra nytte av større plass. I dag er det plass til at maks to budbiler laster post i gangen. Etter flytting ser vi for oss at alle kan lastes samtidig. Med en slik ordning kommer vi oss raskere ut i rute også, utdyper Østvang.

Før sommerferien

Østvang håper på at Posten er innflyttet før sommerferien, men tar høyde for at sommermånedene kan gå med.

- Vi har fått lovnader om at det vi er inne i det nye bygget senest 1. September, men slik det ser ut nå er vi sannsynligvis på flyttefot innen sommeren.

Bruk rett adresse

Som lokalavisen tidligere har skrevet får nå distribusjonsenheten i Fillan posten ferdig sortert fra Trondheim. Østvang innrømmer noen barnesykdommer den første uken, men totalinntrykket er at det har gått greit. Han lover at publikum vil oppleve at dette vil gli seg til over litt tid.

Distriktssjefen har imidlertid en oppfordring til publikum.

- Vi oppfordrer folk på Hitra og Frøya til å bruke de nye gateadressene sine. Postsorterer i Trondheim sitter ikke med lokalkunnskap av vei og terreng. For å få post frem så tidlig som mulig er det derfor avgjørende at korrekt veiadresse blir benyttet, sier Leif Østvang.

Det er trangt rundt lasterampen ved dagens postlokaler i Fillan sentrum. Det er en av årsakene til at Posten nå velger å flytte.