Et enstemmig formannskap anbefaler at Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet Trondheim havn. En inngåelse i selskapet betyr at den nybygde dypvannskaia på Nordhammarvika (bildet) går inn som en del av Trondheim havns eiendommer, og at det interkommunale havneselskapet blir stående som utbygger av den planlagte liggekaia/ piren ved Siholmen.

Frøya kommunestyre og de øvrige eierkommunene i selskapet må endelig godkjenne at Frøya går inn i selskapet. Frøya vil få en eierandel i selskapet på 0,09 prosent.