Dette er et leserinnlegg signert Kåre Hansen, leder i Hitra-Frøya Røde Kors:

I 60 år har fjellvettreglene forsøkt å gjøre det tryggere å fare i fjellet. God skilting, oppmalte stier og et hjelpekorps i beredskap er en dugnad av frivillige som ønsker å bidra til at flere bruker skogen, fjellet og naturen.

I påsken vil vi lokalt i Hitra-Frøya Røde Kors og tusenvis av hjelpekorpsere landet over igjen stille opp for å være i beredskap for de som vil benytte seg av den norske naturen i påsken. Vi vet ikke hva som kan skje eller hvor det kan skje i ukene som kommer, men vi vet at det vil skje uhell. Derfor må vi være i beredskap.

Klimaendringene forårsaker allerede mer ekstremvær, flere skred og mer uvær i Norge. Det gjør at vi nå må styrke den frivillige beredskapen med lokalkjente som er på vakt i tilfelle uvær eller uhell er ute. I fjor ble flere kommuner i Midt-Norge rammet av store branner. Da det brant på Frøya i fjor vinter var Røde Kors-frivillige på plass for å hjelpe.

Påsken er en enkel tid for Røde Kors. Vi vet hva som kommer. Ofte bruddskader, skrubbsår, noen få men mer alvorlige ulykker og noen som har gått seg bort. Vi kan mobilisere lenge i forkant og fylle opp vaktlistene med frivillige. Den virkelige utfordringen kommer den dagen noe uforutsett skjer. En pandemi, en stor eksplosjon, et terroranslag eller en stor storm.

Uten planlegging og klare vaktlister, er det vanskelig med rask mobilisering av mange som kan hjelpe til med mange ulike oppgaver.

Vi trenger derfor flere frivillige som kan være i beredskap. Flere som kan trå til når det virkelig gjelder, om det betyr å bære sandsekker, være med på å evakuere et område, registrere henvendelser på nødnettet eller å registrere de som går inn og ut av et feltsykehus. Det er vanskelig å planlegge for det uforutsette, men ringelister og tilgjengelige frivillige vet vi at kan vil bidra til å redde liv, og å lindre lidelser, og redusere store materielle skader.

Regjeringen har varslet at de i 2015 skal foreslå en ny fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping. Røde Kors er i dag en av mange som mottar midler fra Norsk Tipping, som brukes på beredskap, hjelpekorps, rekruttering, oppfølgning og trening av frivillige og så videre. For at vi kan være til stede i påsken, håper vi at politikerne våre i Regjering og på Stortinget, ivaretar den frivillige beredskapen når man skal se på overskuddet.

Vi håper Regjeringen viderefører dagens dugnadsmodell for frivilligheten som finansieres gjennom overskuddet til Norsk Tipping slik at vi kan ivareta og bygge ut den frivillige beredskapen. Vi i Hitra-Frøya Røde Kors ønsker alle en trygg og fin påske!

Kåre Hansen,

Leder

Hitra-Frøya Røde Kors