May Britt Hansen (44) slutter som reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv. Styret i Trøndelag Reiseliv sendte i dag ut melding om at de er orientert om at Hansen ønsker nye utfordringer. Dermed må bedriften, som også organiserer reiselivet i øyregionen gjennom desinasjonsselskapet Kystnorge, ut på lederjakt.

- May Britt Hansen har utviklet selskapet til et robust landsdelselskap som konkurrerer godt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Styret vil berømme den arbeidsinnsatsen og kvaliteten hun har lagt i dette viktige arbeidet. Styret i Trøndelag Reiseliv vil i sitt styremøte 7. mai legge grunnlaget for veien videre og vurdere hvordan selskapet skal løse denne utfordringen, uttaler styreleder i Trøndelag Reiseliv, Merethe Storødegård.

May Britt Hansen er ansatt som ny salgsdirektør for det norske markedet til Nordic Choice Hotels.

- Det blir utrolig morsomt å komme tilbake til hotellbransjen og drive med salg av så mange flotte hoteller. Jeg brenner for hotell og reiseliv, samt å drive med salgsledelse. Det blir spennende å jobbe for og med et Nordic Choice-team som er på offensiven i norsk hotellbransje. Jeg er klar for å vise energi, mot og begeistring, sier May Britt Hansen.