Hovedutvalg for drift i Frøya kommune har vedtatt at det gamle høydebassenget på Urdaheia ved Nesset. Samtidig skal også stolper og styringsutstyr fra bassenget og ned til Melkervatnet rives. Kostnadene for riving skal dekkes gjennom vannverkets driftsbudsjett.