Snillfjord kommune skal også få sine vei- og gatenavn. Saken skal opp i kommende formannskapsmøte 26. januar.

Her er forslagene fra komiteen.

V001 Våvatnet - Hemne grense: Vennastrandveien

V002 Fv301 – Berdal: Berdal

V003 Fv301 - Vikaskjæret (98/26): Vikaveien

V006 Fv301 - Forra på oversiden av fv: Forra

V007 Fv301 – Brandhaugen: Brannhaugveien

V008 Fv301 - Hyllberget boligfelt :Hyllberget

V009 Diagonal Vennatrøa (96/12) - Einanveien(V079): Gammelveien

V079 Hyllberget(V008) – Øvereinan: Einanveien

V080 Nye boligfelt v. og h. side V008: Hyllveien

V011 Fv301 - Vennasætra :Vennadalsveien

V012 Fv301 - Venna - Fv301: Vennaveien

V013 Fv301 (Vollanesset) - Rubbesmyra: Vollanesveien

V014 Fv301 - Selnes - Fv301 : Selnes

V015 Fv301 - kai vest for Skårillelva: Skårill

V082 fra V015 (Kryss vest for Skårillelva) - Sandvik: Sandvikveien

V016 Fv301 - Vuttudal: Vuttudal

V017 Fv301 - Kudalen: Kudalsveien

V018 Fv714 - Orkdal grense - Hitratunnelen: Snillfjordveien

V019 Fv714 - Snilldalssætra - Snilldal (gammel trase); Snilldal

V020 Fv714 - Krokstad: Krokstadveien

V021 Fv714 - Ålia: Ålia

V022 Fv714 - Trøbakkan: Trøbakkan

V023 Aunliveien (V024) - forbi skolen og idrettsplassen: Ågjerdet

V083 V023 (COOP) - brannstasjonen - V023 (Fredheim): Øybakkan

V024 Fv714 - Aunlia boligområde: Aunliveien

V084 Aunliveien (V024) - Aune gård: Aune

V056 Krokstadveien (V020) - Øraaunet: Øraaunveien

V085 Krokstadveien (V020) - gammelgarda : Krokstadbakkan

V097 Veiløs grend nordside Snillfjorden : Breivika

V098 Veiløs grend nordside Snillfjorden:  Villvangan

V099 Veiløs grend nordside Snillfjorden: Klungervika

V025 Fv714 - Auseten: Bergsveien

V029 Fv305 Slørdal - Hafsmo: Tannvikveien

V030 Fv305 Asphaugen - Flesvik - Valen: Flesvikveien

V096 Fv. 305 - Buvika (Tannvikvågen) :Trøan

V032 Fv714 - Mjønes :Mjønes

V033 Fv714 - Stålvika: Stålvikveien

V073 Stålvikveien (V033) - Dalabukta; Kverndalsveien

V074 Kverndalsveien (V073) - Nesa : Skreivikveien

V075 Stålvikveien (V033) - Tollvikneset: Tollvikneset

V071 Bustlia: Bustlia

V086 Fv714 Fenestunnelen - kryss Fenes; Fenesveien

V034 Kryss Fenes (V086) - Sæternes :Moldtunveien

V037 Moldtuveien (V034) - Ramsvika: Rønneset

V035 Kryss Moldtun (V034) - Terningen kai; Terningsveien

V036 Terningsveien (V035) - Terningsvatnet: Terningsvatnet

V076 Terningen gårdstun (V035) - hyttefelt :Terningan hytteområde

V038 Fv714 Vaslag Service - hyttefelt Vaslag østre : Valslagveien

V039 Fv291 Valslag - Kongensvoll - Innervågen:  Kongensvollveien

V040 Fv291 - Vingvågen :Vingvågen

V044 Fv291 - Bjørnahaugen hytteområde :Bjørnahaugen

V042 Fv291 - Våberget hytteområde :Våberghatten

V043 Bystingen hytteområde, avkjøring fra V042 :Trollvikhammaren

V068 Fv291 - Bystingen avkjørsel 2: Bølskammen

V069 Fv291 - Bystingen avkjørsel 3: Bølsmyra

V041 Åsøya: Åsøya

V064 Vestsiden av Imsterfjorden, Kattøya, Tyskøya: Imsterfjorden

V047 Fv714 - Vågan kai :Våganveien

V046 Våganveien (V047) - Sundan boligområde: Utsikten

V048 Våganveien (V047) - Hytteområde på Sundan: Ørnhaugen

V049 Våganveien (V047) - Rottem: Rottem

V066 Våganveien (V047) - Rottemsaunet : Rottemsaunet

V067 Våganveien (V047) - Hyttefelt Sponvika : Sponvikhaugan

V050 Våganveien (V047) - Lian: Lian

V065 Våganveien (V047) - Liasjøen: Liasjøen

V051 Våganveien (V047) - Stolpnes: Stolpnesveien

V087 Våganveien (V047) - Sørvågen: Vågan

V070 Tynsøya: Tynsøya

V054 Jamtøya : Jamtøya

V053 Fugløya:  Fugløya

V052 Fv714 - Malneset: Malnesveien

V057 Leikneskrysset - Straumneset: Hemnskjelveien

V088 Leikneskrysset - gammel fergekai: Stranden

V078 Leikneskrysset - Hemnskjelveien (V057) (v. Vollan gård) : Øvre Hemnskjelvei

V089 Hemnskjelveien (V057) - Sjøberga hyttefelt (Hemnskjela) :Sjøberga

V062 Hemnskjelveien (V057) - Hamnabukta: Hamnabuktveien

V090 Hamnabuktveien (V062) - Hamnaholmen : Hamnaholmveien

V058 Hemnskjelveien (V057) - Vollan hytteområde: Vettaveien

V060 Vollan boligområde, nedre : Nedre Vollan

V061 Vollan boligområde, øvre : Øvre Vollan

V091 Hemnskjelveien (V057) - Grindvollan : Grindvollan

V059 Hemnskjelveien (V057) - Kuppelvika/Heggen: Kuppelvikveien

V092 Kuppelvikveien (V059) - hyttevei nordside av fjell/ås “Varden” :Bassengveien

V093 Kuppelvikveien (V059) - første hyttevei v.side (“Lia”) : Liaveien

V094 Kuppelvikveien (V059) - hyttevei opp på Varden Vardeveien

V095 Hyttefelt i enden av Kuppelvikveien (V059) : Hegg:en