I et leserbrev i dagens avis skriver Hege Stordal Bekken at det er en samlet gjeng med reiselivsaktører på Sula og Mausund som er skuffet over at den største reiselivsaktøren på Frøya utelukkende har valgt å frakte sine gjester til Bogøya. Hun viser til at Opplev Frøya har svart at det er kundene som etterspør Bogøya, men at svaret ikke kan være så enkelt. Hun bruker eksemplet fra forrige uke, da Frøya kommune var vertskap for en delegasjon fra NTNU og fylkeskommunen, og de valgte å ta disse med på tur til Bogøya.

"Alle vi aktørene på Mausund og Sula unner Supen Pubb den suksessen de har hatt de to siste årene, og vi ønsker ikke å framstå som verken sutrende eller forsmådd. Men for at utviklingen skal gå i riktig retning – om vi ønsker å øke den totale turismen i øyrekka, da er det åpenbart viktig at det går bra for turistaktører på samtlige øyer" skriver hun.

Hun retter utfordringen til ordfører Berit Flåmo:

"Jo, de fleste næringsaktørene her ute er små, men vi er mer enn villige til å satse på å utvikle turismen i øyrekka, vi er mer enn villige til å satse for å berge bosettingen her ute – vi snakker i stor grad om sosialt entreprenørskap. I et sånt perspektiv må vi ha lov til å være skuffet, og vi savner en ordfører som går foran med et godt eksempel. Vi synes også det hadde vært stas om ordføreren kunne tatt med seg gjester fra kommune, fylkeskommune og andre bedrifter og institusjoner fra Trondheim og regionen. Også vi trenger å vise oss fram og bli framsnakket."

- Jeg har ikke vært mye i øyrekka med offisielt følge denne sommeren. Hvorfor det ble Bogøya som ble valgt nå sist, kan jeg nesten ikke svare på. Det var helt tilfeldig. Neste gang kan det være Sula vi bruker. Selvsagt skal vi bruke hele øyrekka, svarer Berit Flåmo.

IKKE HIT (Sula)
IKKE HIT (Mausund)