Hitra-froya.no skrev før helgen om at Mattilsynet har gitt 64 varsler og vedtak til oppdrettsselskaper i Øyregionen og Møre og Romsdal for alvorlige overskridelser av lakselus. Lerøy Midt og Salmar er pålagt å slakte ut 3,7 millioner laks som følge av situasjonen.

Nå har Sjømat Norge, oppdrettsnæringens største bransjeorganisasjon, lagt ut en pressemelding om den samme saken, skrevet av kommunikasjonsdirektør Are Kvistad.

Det er i høst oppstått en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge, skriver Sjømat Norge.

– Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider nå tett for å koordinere all transport- og slaktekapasitet, sier regiontillitsvalgt Alf Jostein Skjærvik i Sjømat Norge.

- Mens lusetallene i oppdrettsanleggene på Vestlandet og Nord-Norge er lavere enn på samme tid i fjor, er situasjonen motsatt i Midt-Norge. Siden august er det gjennomført forsert slakting av flere oppdrettslokaliteter i Nord-Trøndelag og på Nordmøre på grunn av for høye lusenivåer.

Krevende i ukene som kommer

– Mye fisk er alt tatt ut og dette vil bidra til å dempe presset på den resterende fisken. Men situasjonen de kommende ukene blir fortsatt krevende siden tilgangen på brønnbåter og slaktekapasitet er utfordrende enkelte steder, sier Skjærvik.

Gjennom Sjømat Norges regionlag i Midt-Norge samarbeider selskapene for å disponere tilgjengelig transportkapasitet, personell og andre ressurser for å håndtere situasjonen på beste måte.

Det er nedsatt følsomhet for de mest brukte legemidlene og lokale kapasitetsutfordringer som er hovedårsak til situasjonen.

– Vi arbeider nå med ekstra tett koordinering mellom bedriftene. Lusa skaper problemer for både store og små oppdrettsselskaper, og vi gjør alt vi kan for å få alle med på laget – også de som ikke er organisert hos oss, sier Alf Jostein Skjærvik i Sjømat Norge.

Støtter Mattilsynet

Sjømat Norges direktør for miljø og helse Henrik Stenwig sier at organisasjonen bidrar med faglig bistand til selskapene som nå arbeider for fullt for å håndtere situasjonen. Han støtter også Mattilsynets håndheving av luseregelverket.

– Vi har tidligere oppfordret Mattilsynet til å bruke de verktøyene de har for å føre et aktivt tilsyn. Så skal vi som næringens største fellesorganisasjon gi selskapene faglig støtte og fortsatt arbeide for best mulig koordinering av innsatsen, sier Stenwig.

Dyrevelferd et viktig selvstendig hensyn

Laksen er blitt Norges viktigste husdyr, og gode forhold for fisken bidrar dessuten til god produktkvalitet. Stenwig understreker at god fiskevelferd er et avgjørende hensyn i seg selv, og at selskapene må være særlig opptatt av å ivareta dette dersom forekomsten av lus blir høy.

– Regelverket om dyrevelferd gjelder også for laks i havbruk. Også derfor påhviler det oppdretterne et ansvar for å ta godt vare på velferden til fisken de holder i merdene. Vi ber derfor selskapene ha dyrevelferden i fokus dersom høye nivåer av lus går ut over velferden for fisken. Da er det hensynet til fiskevelferden som må gå foran, sier Stenwig.