Etter at det nye ruteopplegget til øyrekka med knutepunkt på Dyrøya ble satt i drift, har det vært en stor utfordring med godstransporten til øyrekka. Det gjelder både hvordan holde ferskvarer nedkjølt og frakt av større byggevarer, men også hvordan man skal unngå unngå ulykker. Ifølge rådmannen i Frøya har det vært flere tilfeller av nesten-ulykker i forbindelse med vare-frakten.

I en sak til kommunestyret i neste uke om godstransporten i øyrekka, beskriver rådmannen en situasjon der det skal ha oppstått flere nestenulykker i forbindelse med lasting og lossing mellom land og båt.

- Slik det er i dag kommer alle mindre varer/ferskvarer i traller som trilles om bord over ferjelemmen. Dette har medført nestenulykker i og med store høydeforskjeller ved flo/fjære. Denne løsningen må derfor erstattes av en sikrere håndtering av disse varene, skriver rådmannen i sin saksutredning.

Mangler kjøleanlegg

Transport av ferskvare utover til Froan er i det hele tatt en utfordring, da man ikke har kjøleanlegg hverken på kaia eller ombord i MS "Frovær".  I tillegg hadde man utfordringer vedrørende fisk fra Froan som skulle videre innover fra Dyrøya og ble stående på kaia.

- Man har løst transporten av fisk fra Froan i og med avtalen som er inngått med Seashell. Imidlertid er utfordringene for godstransporten når det gjelder større volum med f.eks. byggevarer, samt ferskvare utover fremdeles ikke løst. Dette har gått bra nå i vinter med lave temperaturer, men det må løses med kjøling både på land og om bord i båten fra våren og utover sommeren/høsten, skriver rådmannen.

Haster med å finne en løsning

- Selv om man løser kjøleproblematikken på land så vil man fremdeles ha en utfordring på Frovær, hvor ferskvarene må stå ute på dekk på varme sommerdager uten noen beskyttelse. Her må det finnes løsninger enten ved kjølehetter eller at det bygges et eget kjølerom. Slik det fungerer i dag vil alle kjølevarer få en forringet kvalitet og også mindre holdbarhet, skriver rådmannen.

Administrasjonen tillegger ansvaret for tilstrekkelig kjøling på båten til transportøren.

- Denne løsningen må finnes i samarbeid mellom Atb og Fosennamsos Sjø.

- Rådmannen er av den oppfatning at godstransporten, særlig til Froan på langt nær tilfredsstiller de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. Det må her kunne finnes løsninger i samarbeid mellom Atb, Fosennamsos Sjø og private aktører på Dyrøya som f.eks. Seashell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april, skriver rådmannen.

Formannskapets innstilling

I formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret til uka heter det bl.a.:

"Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt samband.