- Her har det vært mye fram og tilbake, med forsøk på dialog og samarbeid. Men som saken har utvikla seg, synes jeg vi skal imøtekomme "Oda fra havet" med et engangsbeløp, sa Helge Borgen (Ap) i dagens formannskapsmøte.

Borgen sa at man ikke kunne gjøre noe med årets arrangementskrasj, men at man burde satse på å få til en kulturkalender som tar hensyn til de enkelte arrangementene som holdes på sommers tid.

Dette har ikke latt seg gjøre, og forsøkene på å få til samarbeid mellom spelet på Mausund og Suladagene har ikke lykkes. Derfor kom saken tilbake til formannskapet i dag. Helge Borgen fremmet forslaget om å innvilge engangsbeløpet på 100.000 kroner, og dette ble enstemmig vedtatt.