Rådmannen har etter forslag fra Hitra idrettsråd innstilt til følgende fordeling av tilskudd til idrettsformål:

HITRA I.L. 63.000

UT-HITRA SPORTSKLUBB 14.000

DOLMØY I.L 18.000

FJELLVÆRØY I.L 21.000

HITRA FOTBALLKLUBB 42.000

HITRA FRIIDRETTSKLUBB 4.000

NMK HITRA 14.000

HITRA GOLFKLUBB 10.000

HITRA PISTOLKLUBB 8.000

HITRA IDRETTSRÅD 25.000

SANDSTAD I.L. 12.000

HITRA VEKTLØFTERKLUBB 8.000

Skjønnsmidler på  11.000 overføres til Hitra idrettsråd for videre fordeling i 2014.

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag.