Mausund idrettslag har søkt Frøya kommune om festivalstøtte til gjennomføring av ”Ut i Havet” festivalen.

Kommunen påpeker at søknaden om festivalstøtte kom seint på året i forhold til søknadsfrist. Likevel mener kommunen den bør behandles når man er usikkert om fristen for søknader ble offentliggjort.

Videre bemerkes det at søknaden er ryddig, og at formålet er viktig med tanke på tilbudet og støtte til Mausund IL.

Saken skal opp i formannskapet tirsdag, og det innstilles på at «Ut i Havet» får 50.000 kroner.

Kommunen har avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett.