Næringsutvikling, stedsutvikling og behov for kunnskap og kompetanse er følbart i næringslivet i øyregionen. Nå trekkes trolig SINTEF inn til å lede et spennende samarbeidsprosjekt etter mønster fra "Gode sirklar" som har vært en suksess for de tre kommunene på Sotra utenfor Bergen. En delegasjon fra øykommunene med støtte fra fylkeskommunen og rådgivere i SINTEF, har nettopp vært på Sotra for å høste erfaring og lære av de grepene som er gjort der.

Det var optimistiske politikere og næringslivsledere som vendte tilbake etter en dag på Sotra. Nå blir kommunestyrene presentert for erfaringer og muligheter i et felles møte den 31. mai. Senere skal de to kommunestyrene hver for seg avgjøre om de ønsker å gå for et tilsvarende tiltak for å styrke en regional næringsutvikling i øyregionen.

LES HELE SAKEN I HF FOR FREDAG 18. MAI .