Strømmen til Sørburøya og de øvrige øyene i Froan har vært helt borte siden klokka 11 i dag. For beboerne på Sørburøya betød dette at de også var helt uten vann, da man er avhengig av å få pumpet vannet fra vanntanken på Mausund.

- Vi gir blaffen i strømmen, bare vi får vannet tilbake raskt. Det er mye viktigere, sa Sverre Haarstad på Sørburøya til lokalavisa tidligere i ettermiddag.

Tore Wuttudal i Trønderenergi opplyste til Hitra-Frøya klokka 16.20 at man har funnet feilen, og at reparatørene jobbet med å få koblet opp.

Det var 70 abbonnenter som var uten strøm.