Når Trønderenergi skal foreta den store strøm-utkoplinga natt til lørdag, vil hele Frøya og Hitra vil da bli mørklagt fra midnatt fredag kveld og i tre timer framover. Hitra kommune varsler at mobilnettet kan bli berørt og at man lager et opplegg hvis det blir behov for øyeblikkelig hjelp under strømstansen.

- Hitra kommune har vært i kontakt med Telenor når det gjelder forhold knyttet til telekommunikasjon. Telenor opplyser at fasttelefoni-nettet har reservestrøm på seks timer i tilfelle strømbortfall. Fast telefon skal derfor ikke bli berørt av utkoblingen. Når det gjelder mobilnettet er situasjonen en annen. Her er ikke reservestrømsopplegget så godt. Det kan medføre at mobilnettet på enkelte sentraler kan falle ut, forteller Hitra kommune i en melding til lokalavisa.

- Dersom noen, på grunn av manglende muligheter til å varsle via telefon, ikke når nødnumrene (110 - 112 - 113), bes de om å kjøre til / møte på Hitra helsetun i Fillan for å få nødvendig øyeblikkelig hjelp. Både helsetunet (sykehjem og hjemmebasert omsorg) og ambulansestasjonen er varslet om dette, forteller beredskapsansvarlig Kjell Roar Sæther i Hitra kommune.