Driftsutvalget i Frøya kommune skal i neste møte behandle en dispensasjonsøknad fra Sapepta Energi AS, selskapet som planlegger vindkraftutbygging på Frøya.

Saken er den at arealplanen som tillater vindkraftutbygging i de indre områdene av Frøya, ikke er gyldig lenger. Arealplanen som ble vedtatt 15. februar 2011 hadde bestemmelse om en hensynsone for framtidig vindmøllepark:

"Tiltak innenfor denne sonen skal ikke være til hinder for fremtidig bygging av vindmøller. Hensynssonen gjelder fram til konsesjonsbehandlingen er avgjort. Dersom konsesjon blir gitt, vil hensynssonen måtte erstattes av reguleringsplan for tiltaket. Dersom konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynssonen og planformål i plankartet blir gjeldende"

Fire år siden vedtak

Denne bestemmelsen har bortfallt siden det er over fire år siden den ble vedtatt. Dette betyr at en bygging av Frøya vindpark er i strid med gjeldende kommuneplans arealdel.

Men dette betyr neppe at hvis kommunen nå ønsker å stoppe vindkraftplanene, så kan man bare si nei til å gi Saperta dispensjon. Kommuneplanleggeren påpeker at siden Saperta har en statlig gitt konsesjon til vindkraftutbyggingen, så har staten adgang til å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan.

Ennå ingen avtale

Frøya kommune og Sarepta innledet forhandlinger om en ny avtale (kompensasjoner knyttet til utbyggingen) tidlig høsten 2014, men har ennå ikke kommet i havn med en avtale.

- Vi hadde et siste møte nå på nyåret, og målet er å kunne legge fram et avtaleutkast til formannskapet i februar, sier Andreas Kvingedal, som sitter i forhandlingsutvalget for Frøya kommune.