- Den egentlige prisen for gigantutbyggingen er tidenes største ødeleggelse av trøndersk natur.

Det uttaler Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening, som også organiserer turistforeningas lokallag på Hitra og Frøya.

-For oss er det ubegripelig at trønderske politikere ønsker å gjøre dette. Vi forstår at det ligger et håp om flere arbeidsplasser, og vekst i kommunene i dette, og mange har også et idealistisk mål om å bidra til et grønt skifte.  Begge deler er i høyeste grad diskuterbart, sier lederen av Midt Norges største friluftsorganisasjon.

- Den nylig vedtatte vindkraftutbyggingen vil innebære at den vakre Trøndelagskysten skal huse like mange vindturbiner som hele resten av Norge til sammen.  Europas største vindkraftanlegg betyr tapte naturområder og reduserte muligheter til friluftsliv i framtiden. Vindkraft krever svært store inngrep. Anleggsveiene er brede. De gigantiske 145 meter høye turbinene vil rage betydelig høyere enn Tyholttårnet, og vil dominere det visuelle inntrykket over enorme områder – midt i Trøndelagskystens indrefilet. Naturområdenes attraksjon for friluftsliv og grønt reiseliv blir kraftig redusert. Dette er konsekvensene av at Statkraft har gitt etter for stort politisk press og, til tross for en marginal økonomisk lønnsomhet, har besluttet å bygge ut vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra. Trøndelag må betale prisen i form av ødelagte naturområder, sier Bergrem.

-Ut fra vårt ståsted som friluftslivsorganisasjon, så er sikring av arealer til friluftsliv og rekreasjon for vår generasjon og de neste et av de viktigste formålene. Det er etter hvert stor enighet om at natur og friluftsliv betyr svært mye for livskvalitet og folkehelse. Naturopplevelser involverer alle sanser, og gir nærhet til naturen. Det fysiske landskapet du ferdes i bør være mest mulig intakt. Støy og visuelle inngrep er med på å redusere opplevelsen. Tap av natur påvirker vår livskvalitet negativt. Denne verdien kommer ikke fram i vurderingene som er gjort i denne saken. Vi er svært bekymret for virkningen av den vindkraftutbyggingen som det nå legges opp til. Trondhjems Turistforening mener at når klimautfordringene skal løses, er ikke svaret ødeleggelse av urørte naturområder, uttaler Bergrem.