Detaljnæringen i Hitra hadde en omsetnings-svikt på 0,5 prosent per innbygger fra året før, mens Frøya har en knapp kroneøkning som ikke oppveier prisveksten.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i omsetningen i detaljhandelen på landsbasis har vært en økning per innbygger på 3,1 prosent i 2015. I Hitra kommune var det en langt svakere utvikling – da handlesummen har blitt redusert med 0,5 prosent det siste året. Det betyr at omsetningen har gått ned med 454 kroner per innbygger i løpet av fjoråret. I Frøya kommune har sluttsummen gått marginalt opp med 0,2 prosent siden året før. Det utgjør om lag 150 kroner mer per snute.

Pristabellen er reelle tall og ikke justert for prisveksten, som lå betydelig over Frøyas 0,2-vekst. Så i realiteten har begge våre kommuner hatt en nedgang i lokal handel. Også i Snillfjord var det en tilbakegang i handelen i fjor.

Hitra over snittet

To ganger i året produserer Statistisk sentralbyrå disse tabellene på kommune-nivå. Omsetningen i detaljhandelen i Norge utgjorde i fjor 80.678 kroner per nordmann. Dette er da omsetningen (eks moms) fra alle mva-registrerte utsalgssteder i hele landet. Alt fra møbelbutikken, via blomsterhandelen og norske nettbutikker, til vinmonopolet og kolonial. Egentlig alt som er å få kjøpt i butikker. Eneste unntak er handel på bensinstasjoner, bilforretninger og agentur – dette er ikke med i disse tallene.

Nå foreligger altså tallene for hele 2015, og de viser at det i Hitra ble omsatt for 88.190 kroner per innbygger. Dette er dermed om lag 7.500 kroner mer enn det norske snittet. Det utgjør en differanse på 8,5 prosent. I Frøya ble det handlet for 67.058 kroner per innbygger i kommunen, som er 13.600 kroner (20 prosent) mindre enn gjennomsnittet i Norge.

Orkdal vokser mest

Det er Røros kommune som har mest handel per innbygger i Sør-Trøndelag, med 116.339 kroner per snute. Etterfulgt av Oppdal kommune med 107.278 kroner. Det sier seg imidlertid selv at toppen av disse listene «lyver» en del. Kommuner med mange hytter, store nettbutikker, turistattraksjoner, trafikknutepunkt og sentrale tjeneste- og handletilbud kommer alltid høyt opp. Ullensaker kommune (med Gardermoen flyplass) er alltid på topp i Norge – denne gang med 215.090 kroner per innbygger. Tallene i slike kommuner forteller derfor lite om handlenivået blant innbyggerne. Songdalen kommune i Vest-Agder huser netthandelen.no – og plasserer seg med dette som nummer to på landsoversikten.

Det var Orkdal kommune som hadde best utvikling i Sør-Trøndelag i fjor. Her økte omsetninger per innbygger med 8,4 prosent. Deretter noteres Ørland kommune med 7,3 prosent vekst. I andre enden av tabellen finner vi Roan kommune, der omsetningen gikk tilbake med 5,4 prosent i løpet av det siste året. Også Rennebu opplever en klar nedgang, med 4,5 prosent reduksjon.

Bunnen av lista

Hitra befinner seg oppe som nummer 73 av de 428 norske kommunene, mens Frøya er nummer 155. I motsetning til toppen av lista, så forteller bunnen av lista mye mer om handlemønsteret blant kommunens innbyggere. Det sier ofte noe om handelslekkasje og mye pendling. I Sør-Trøndelag er Snillfjord kommune på sisteplass med bare 8.458 kroner pr innbygger. Kommuner i nærheten av landegrensen vil også merke det – men her kan jo pengestrømmen gå motsatt vei også.

Sjefsøkonom i hovedorganisasjonen Virke, Lars E. Haartveit, viser til at den samlede og reelle omsetningen økte med 4,3 prosent i Norge i fjor. - Dette er helt på linje med våre prognoser, og svært nær veksttakten i 2014 som var på 4,4 prosent. Hvis vi hadde målt dette i volum har imidlertid veksttakten falt, ettersom prisene har økt særlig på importerte forbruksvarer som følge av den svake norske kronen, sier han.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no