Fartsregulerende tiltak, 40-sone, beplantning og andre tiltak for å gjøre trafikkmiljøet bedre og hyggeligere.

Arbeidet med å gjøre deler av hovedveien gjennom Sistranda til miljøgate, blir iverksatt nå i høst.

- Anbudet går ut nå i slutten av mai, med forventet oppstart i høst, forteller Otto Falkenberg ved plankontoret i Frøya kommune.

Krav fra veivesenet

I dag ligger så og si alle offentlige bygg og handel på vestsiden av fylkesveien gjennom Sistranda sentrum (Midtsian). Det gir minimalt med trafikk-kryssinger. Men med nytt kultur- og kompetansesenter på sjøsida, vil dette endre seg vesentlig.

Statens vegvesen har stilt krav om at før det tillates at Sistranda sentrum bygges ut på den andre siden av veien (sjøsida), må såkalt miljøprioritert gjennomkjøringsgate være på plass.

15 millioner kroner

Kommunestyret har allerede bevilget 15 millioner kroner til bygging av miljøgata.  Hensikten blir å bedre trafikkforholdene spesielt for myke trafikanter. Miljøgata vil gå fra avkjøringa til Sistranda kystbarnehage til busslomma nord for idrettshallen/skolen.

I forbindelse med planlegging av ny videregående skole/kulturhus er det også skissert ei bru som strekker seg over veien fra ungdomsskolen og rett inn på nybygget.