- Vi mener at Hans Stølan har gjort en fornuftig avgjørelse når han har valgt å trekke seg fra Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget. Vi vil også gi honnør til Frøya AP ved leder Frode Reppe som har løst denne vanskelige saken på en rask og grei måte, sier leder Eva Kristin Hansen og fylkessekretær Tore Nordseth i Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

STØLAN: - HAR IKKE VÆRT NOE PROBLEM I ORDFØRERJOBBEN

Partiledelsen mener at det nå er viktig å se framover. - Nå må fokus settes på valget 12. september og alle de viktige sakene som engasjerer og angår Frøyas innbyggere, sier Hansen og Nordseth.