På vår nettside "Skipstrafikken" kan du følge båtene som trafikkerer farvannet rundt Hitra og Frøya. Her finner du bl.a. navnet på båtene, kart over hvor de er akkurat nå, lengde, bredde, fart.

Da vår samarbeidspartner om denne tjenesten, Argon Elektro, i disse dager flytter til nye lokaler, medfører dette at alt datautstyr vil være nede noen dager.

Etter planen skal alt utstyr være på plass igjen etter pinsa - slik at du igjen kan følge skipstrafikken.

SKIPSTRAFIKKEN FINNER DU HER