Hitra kommune har anbefalt at søknaden ble godkjent, men vedtaket i Sør-trøndelag fylkeskommune ble påklaget fra både private, fiskarlag og fylkesmann. Til tross for flere frarådninger har fylkeskommunen valgt å godkjenne søknaden.

Det begrunnes slik:

«I denne saken tillegger vi den samfunnsmessige betydningen av å få etablert et soneregime for oppdrett av laks i fylket stor vekt. Vi legger også vekt på Hitra kommune sin tilråding i saken. Lokaliteten er, etter den siste justeringen, plassert i god avstand fra NFFF-sonen blant annet med sikte på å minimalisere konflikten med andre brukere i området. Etter vår vurdering er det heller ikke sannsynlig at utvidelsen av anlegget på Heggvika fører til irreversible skader på naturmiljøet i området eller i Lakselva. Vi gir derfor tillatelse til flytting og utvidelse av anlegget.»