Da er det på tide å sette i verk tiltak for å unngå frostskader i hus og hytter.

- Vinteren 2012 var mild, og denne vinteren har til nå vært like så. Men selv om kulden varierer, ser vi alt i alt en kraftig økning i antall vannskader som skyldes frostsprengte rør, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Bare de siste fem årene har KLP Skadeforsikring i alt fått meldt inn 262 vannskader som skyldes frost. Disse har ført til erstatningsutbetalinger på 77 millioner kroner.

I en undersøkelse gjennomført av Perduco/Norstat for KLP svarer 75 prosent at de setter på tilstrekkelig oppvarming til å unngå frostskader når de reiser bort fra boligen i minst tre døgn. Derimot har bare 16 prosent av de spurte gjort en vane av å stenge hovedstoppekranen og åpne tappekraner når de reiser bort i tre døgn eller mer. Hele 57 prosent gjør det sjelden eller aldri.

Streng kulde

Mange av frost- og vannskadene vinterstid kommer som følge av streng kulde over et lengre tidsrom. Kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det vanligvis ikke er påsatt like mye varme som i oppholdsrom.

- Det er svært viktig at det står på nok varme i alle rom med vannledninger. Ved mangelfull påsetting av varme, vil vi måtte vurdere avkorting på forsikringen ved en vannskade. Det kan derfor medføre en økonomisk konsekvens for kunden om det ikke sørges for tilstrekkelig oppvarming, sier Wiig.

Unngå frost- og vannskader i hus og hytte:

-   Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra hus eller hytte.

-   Husk å ha varme på i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Om mulig bør man ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ºC. - Husk å lukke alle ventiler og vinduer. Før du forlater hytta er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer.

- Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.