Da saken om å heve aldersgrensa på offentlige fester på Hitra fra 15 til 16 år, kom til kommunestyret, fikk Eldbjørg Broholm (Ap) de andre politikerne med seg på å utsette hele saken.

- Denne saken kommer som et resultat av den store ungdomsundersøkelsen som ble gjort for noen år siden. Og jeg skjønner jo at mange av dagens kommunestyre-representanter ikke kjenner den særlig godt. Her må man se helheten. Dette med aldersgrense på fest er bare en del av en større helhet, der man må se på en rekke tiltak for denne aldersgruppen, sier Eldbjørg Broholm.

Ved siden av at politikerne skal få muligheten til å sette seg inn i resultatet av ungdomsundersøkelsen, blir også rådmannen bedt om å kontakte nabokommunene Frøya og Snillfjord, for å undersøke om det kan være aktuelt å innføre enn felles aldersgrense for offentlige fester.

Som lokalavisa har skrevet tidligere, er det flere som har påpekt at det hjelper lite å nekte 15-åringer å gå på fest på Hitra, hvis de kommer inn på tilsvarende fester i nabokommunen.

Les også: Full runde om aldersgrense

og: Tror femtenåringene vil dra til Frøya å feste